Bộ trưởng TN-MT: 'Không lấy giá hợp đồng để thu thuế giao dịch đất đai'

***

Theo Báo Thanh Niên

Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà cho rằng hiện nay có 5 phương pháp định giá đất song giá đất vẫn sai vì dữ liệu đầu vào không đúng. Do đó, cần có chế định để người dân tự nguyên đăng ký giá thật thì mới xác định được giá thị trường.

 Giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu về luật Đất đai sửa đổi cuối ngày 14.11, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, qua theo dõi tổng hợp 2 phiên thảo luận tại tổ (ngày 3.11) và thảo luận tại hội trường cho thấy, tài chính và định giá đất là vấn đề được quan tâm số 1 của các đại biểu.

“Có tới 16 trong tổng số 45 đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận hôm nay nói về nội dung này, chiếm 1/3 thời lượng”, ông Hà nói.

Theo ông Hà, tài chính đất đai là vấn đề hết sức quan trọng. Đây là một trong 2 công cụ để thực hiện quản lý nhà nước cũng như quyền đại diện cho chủ sở hữu toàn dân, bao gồm việc phân bổ lại nguồn lực đất đai, phát huy giá trị đất đai, đưa nguồn lực này vào phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết hài hòa các mối quan hệ về giá trị tài chính…

“Định giá đất là vấn đề then chốt của mọi vấn đề”, ông Hà nói.

5 phương pháp định giá đất, Song giá Vẫn sai

Theo ông Hà, hiện nay có 5 phương pháp định giá đất song nhiều ý kiến cho rằng “giá đất vẫn sai” có thể nói do “đầu vào không đúng”.

Thực tế các phương pháp đều phải lấy dữ liệu, dữ liệu đó là đầu vào, là giá cả, thông tin bất động sản và những thông tin khác. Do đó, hướng sắp tới là vẫn kết hợp cả 5 phương pháp nhưng về lâu dài nó là một phương pháp trên cơ sở thu thập đầy đủ cơ sở dữ liệu về giá đất.

“Khi chúng ta có đầy đủ giá theo thị trường thì chúng ta có phương pháp xác định vùng đất chuẩn, thửa đất chuẩn, từ đó xác định giá đất khắc phục được bất cập hiện nay”, ông Hà khẳng định.

Từ giá đất này sẽ thực hiện nhiều việc để đảm bảo trách nhiệm đóng góp về tài chính của người sử dụng đất, cũng như tính được giá đất cụ thể và công khai giá đất cụ thể. Người dân có thể hoàn toàn thông qua cơ sở dữ liệu về bản đồ địa chính, số hóa đất đai và việc công khai để tiếp cận.

Nguồn tin: Thanhniên

So sánh các bảng liệt kê

So sánh