Sự kiện

Liên kết bán hàng

Cổng liên kết bán hàng trực tuyến tại newzonereal.com ! Đăng ký tham gia bán hàng thông qua newzonereal.com. Các ban nhận phí môi giới cao nhất thị trường

Sự kiện “Bireal By night” Tháng 11/2022

Sự kiện "Bireal Bynight" ***Chào mừng các chuyên gia môi giới !Bireal Bynight là chương trình đặc biệt đến từ nền tảng ứng dụng Bireal. Đây là chuỗi sự kiện ra mắt ứng dụng nền tảng công nghệ ứng dụng Birel được phát triển bởi Star new Technology Group. ( SNT )Trong tháng 11/2022 - SNT tổ chức đợt 2 trong chuỗi sự kiện...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh