Vĩ nhân thế giới

Khương Tử Nha Câu Cá Lưỡi Thẳng

Khương Tử Nha câu cá lưỡi thẳng *** Khoáng đạt, đạm bạc, động tỉnh điều hòa, thiên nhân hợp nhất. "Lấy vấn đề khó để kiểm tra dũng khí Lấy rượu để kiểm tra thái độ" trích Khương Tử Nha Xưa nay chúng ta thường mang binh pháp trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa" làm đề tài cho các cuộc tranh luận và mang tính...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh