second home không còn là xu hướng tại Việt Nam

***

Second home không còn là Xu hướng tại Việt Nam, mà nó đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong kỷ nguyên số !
Tiền thân của chúng là những ngôi nhà lắp ghép, phục vụ cho phần lớn các binh lính tại nước Anh và Đức sau khi chiến tranh thế giới thứ 1 kết thúc (1914 – 1918).
Với những đặc tính tiện lợi, dễ sử dụng, dễ thay đổi và quan trọng là tiết kiệm chi phí, nên phần nào giúp cuộc sống con người tại các nước Châu Âu trở nên ưu việt hơn so với các khu vực khác trên thế giới !
Họ đã thay đổi tư duy sử dụng nhà theo hình thức này từ khoảng 100 năm trước, ở Việt Nam tư duy này chỉ mới bắt đầu từ những năm 2018-2020.

So sánh các bảng liệt kê

So sánh