Sự kiện "Bireal Bynight"

***

Chào mừng các chuyên gia môi giới !

Bireal Bynight là chương trình đặc biệt đến từ nền tảng ứng dụng Bireal. Đây là chuỗi sự kiện ra mắt ứng dụng nền tảng công nghệ ứng dụng Birel được phát triển bởi Star new Technology Group. ( SNT )

Trong tháng 11/2022 – SNT tổ chức đợt 2 trong chuỗi sự kiện “Project Master” 

Thành phần tham dự 100% là môi giới. 

So sánh các bảng liệt kê

So sánh