ngôi nhà thứ hai

Secondhome không còn là xu hướng tại Việt Nam

Secondhome không còn là Xu hướng tại Việt Nam, mà nó đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong kỷ nguyên số ! Tiền thân của chúng là những ngôi nhà lắp ghép, phục vụ cho phần lớn các binh lính tại nước Anh và Đức sau khi chiến tranh thế giới thứ 1 kết thúc (1914 - 1918).

Compare listings

Compare